Lørdag den 23/5-15
 
Forside Organisationer Posten Kalenderen Billeder Seværdigheder Info
 
 Referat fra Generalforsamling.
 Generalforsamling
 Jubilæum Ørre Forsamlingshus
 Ørre Marked
 Program æ Sinding daw 2014
 Kreaturer på græs
 Affaldsindsamling
 Affaldssortering
 Det særligt sensitive barn!
 Fastelavnsfest i Sinding
 Spooky night
 Foredragsaften med Dorthe Nors
 Præstegårdsskoven
 Glædelig jul
 Juletræs historier og tænding
 Vælgermøde
 Beretning 2013
 Generalfors i Borgerforeningen
 Koncert
 Skumringsarrangement
 SUPER aften i det gule hus
 Borgerm. om motorvej og grunde
 Høringssvar vedr. motorvej
 Ørre Marked
 Billeder fra udgravning i Ørre
 Billeder Sankt Hansaften 2013
 Hør Grundlovstalen her:
 Program Byfest
 Så kom kreaturerne på græs
 Kreaturer på græs
 Orienteringsaften
 Affaldsindsamling
 Sidste nyt
 Fastellavnsfest 2013
 Se oplæg fra fremtidsforskeren
 Fælles foredragsaften
 Indvielse af Mountainbikebane
 Ny Mountainbikebane i Sinding
 Ekstraordinær Generalforsamlin
 Fyraftensmøde ang. Skoletoften
 Helge Sander og Ørre filmen
 Generalforsamling i Borgerf.
 Høringssvar til motorvejen
 Jubilæer i S-Ø Midtpunkt d.1/9
 KUNSTEN I BEVÆGELSE
 Billeder fra Sct.Hans
 Sankt Hansaften
 Æ Sinding Daw
 Grill aften
 Affaldsindsamling
 Lokalrådsmødereferat
 Nye grunde i Sinding
 Kontakt til SØ-online
Referat fra Generalforsamling.Tilbage Tip en ven Print 


"Posten" nr.1-2015 er udkommet, kan læses her: Link


Referat af generalforsamlingen i Borgerforeningen for Sinding og Ørre 2014 afholdt i Sinding Forsamlingshus tirsdag d. 28.10.2014.

 

Ad. 1                   Kristian Nytoft blev valgt.

Ad. 2                   Formandens beretning – se nederst på siden

Ad. 3                   Alt går som det plejer.

Ad. 4                   Regnskab viser et resultat på 26.000 kr. og en egenkapital på 50.000 kr.

Ad. 5                   Virksomhedsplan – se beretning

Ad. 6                   Ingen indkomne forslag

Ad. 7                   Simon Vig og Else-Marie Valbæk blev valgt ind i bestyrelsen og Carl-Aage blev valgt som suppleant-

Ad. 8                   Wagn og Sigfred

Ad. 9                   Genvalg

Ad. 10                20 kr. pr. person.

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand:          Erik Nielsen

Næstformand: Preben Thomsen

Sekretær:         Philip Nielsen

Hjemmeside :  Simon Vig

Kasserer:           Else-Marie Valbæk                 

 

Beretning Borgerforeningen 2014

 

Alt i alt et rigtigt godt år for Sinding-Ørre

En træls hændelse at bænkene ved Sø-grillen blev stjålet

Det har haft 1. prioritet at skolen kunne blive – og det er lykkes

Der er lovet ro på skoleområdet i en længere årrække nu

Samlet skoledistrikt, tunnel ved Trehøjevej

Det skrider fremad med motorvejen og der bliver både bro med og tunnel

Der er sat penge af i det nye budget til nye udstykninger neden for Hjortehøj

Vi er meget godt repræsenteret i byrådet med to medlemmer af byrådet

Anne Marie Søe Nørgård og Erling Petersen

Vi har deltaget i et entreprenørskabsprojekt med skolen

Det kom der tre spændene projekter ud af

Den gamle biludstilling kunne laves til kombineret tankstation, cafe og genbrugsforretning

Der kunne laves Robin Hood tema i hvepsebyen med gangbroer mellem træerne

Der kunne laves Campingplads og fritidsfaciliteter ved hvepsebyen

Vi regnede med vi skulle søge penge til nye busskure men dem har kommunen pludselig skiftet ud.

Ligesom der er sat nye kummer op ved indkørslen

Den rullende købmand har besluttet at stoppe med at komme her

Kommunen har bedt os om at overtage vedligeholdelsen og ansvaret af tarzanbanen

Amerikanergrunden:

Stien er renoveret i samarbejde med naboerne. Vi betalte nogle af materialerne og de fik selv udført arbejdet

Der har været folk fra kommunen på besøg i dag og de har mærket træer op der kan fældes

Kommunen beskære nogle af de bestående træer og har givet grønt lys til at vi kan lave rhododendronbed.

Arrangementer:

Byfest

Spooky Night

Fastelavn

Sct. Hans

 Vælgermøde

Fælles foredrag

 

Tak for hjælpen til alle der i den ene eller anden forbindelse har hjulpet i årets løb

Særlig tak til Peder og Johannes for deres store arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oprettet den 2-11-14